tsi_logo

הצטרפות למנוי MLS

המנוי מעניק הגנה לא מוגבלת של נכסים לשיווק בבלעדיות ולשיתוף פעולה ע"פ תקנות MLS לכלל חברי MLS.

אמצעי התשלום - כרטיס אשראי

אני מעוניין להצטרף כמנוי לשירות MLS ישראל על פי תנאי ההסכם והקוד האתי